Skip to content

MarketResearch

Cercetarea și analiza pieței

  • colectarea și prezentarea de date din surse secundare (INS, Eurostat, studii specifice)
  • colectarea de date primare – cantitative (sondaj, panel etc.) și calitative (focus grup, interviu etc.)
  • analiza comportamentului consumatorilor
  • analize SWOT
  • post-stratificare și post-analiză pe date existente

market research Romania