Skip to content

Analiza de date

Ne axam pe urmatoarele activitati specifice, destinate specialistilor si cercetatorilor din diferite domenii:

– cercetare calitativa si cantitativa
– analiza si modelarea cercetarii
– esantionare probabilistica si neprobabilistica
– culegere de date
– metode statistice avansate
– prelucrarea, analiza si interpretarea datelor
– reprezentare grafica

Serviciile noastre pornesc de la elaborarea cercetarii si pregatirea studiului, pana la livrarea rapoartelor si includ toate sau oricare dintre etapele de lucru – esantionarea, designul chestionarului, identificarea si stabilirea ipotezelor si a metodelor potrivite, constituirea, curatarea, codarea bazelor de date, prelucrarea statistica, analiza si elaborarea prezentarii.

Data mining & Machine learning
Angajam proiecte de cercetare si/sau prelucrare/procesare/analiza a datelor in diferite etape, conform KDD/ CRISP-DM industry standards.
Data & text analysis: modele liniare si neliniare, clasificare, clusterizare. Automatic deindentification in large documents, sentiment analysis, pattern detection.

Software: R, Stata, Weka, Apache-UIMA, Octave.

Alte servicii

Constituirea si administrarea de cercetari pe focus-grupuri (nivel local/national/regional). Culegerea de date si administrare panel-uri on si off-line e posibila – limitele si detaliile de discutat.
Pentru orice informaţii, cotaţii de preţ, orientare, oferte dedicate vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail. Vă vom contacta în cel mai scurt timp!